HomeEerste lichting NL Terreinlabel Experts

Eerste lichting NL Terreinlabel Experts

Begin 2020 heeft de eerste lichting NL Terreinlabel Experts bij IPC Academy in Arnhem de bijbehorende cursus afgesloten. Met de opgedane kennis zijn de cursisten in staat de methodiek toe te passen binnen hun werkzaamheden om daarmee meerwaarde te creëren voor hun opdrachtgevers. idverde is sinds mei 2019 partner van NL Greenlabel.

NL Terreinlabel brengt de duurzaamheidsambities van een bestaand of toekomstig terrein in kaart. Een zestal indicatoren zorgt ervoor dat relevante aspecten van samenhangende duurzaamheid worden meegewogen. Op deze manier wordt de huidige situatie inzichtelijk en kunnen ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving worden omgezet in meetbare doelen.

Grootschalige toepassing

Tot voor kort lag de beoordeling in handen van de projectleiders van NL Greenlabel. Maar om een grootschalige toepassing van de methodiek mogelijk te maken, is besloten om externe partijen middels een licentie-constructie de gelegenheid te geven om zelf met NL Terreinlabel aan de slag te kunnen gaan. NL Greenlabel blijft beheerder van het beoordelingsmodel en beoordeelt als onafhankelijke partij, in de rol van assessor, de terreinen en geeft het certificaat af.

NL Terreinlabel Expert

De opleiding ‘NL Terreinlabel Expert’ aan de IPC Academy is in het leven geroepen om externe partijen in de gelegenheid te stellen de methodiek toe te passen. Dit keer waren er met name deelnemers vanuit de grotere hoveniers, zoals idverde. Na het afronden van de tweedaagse cursus beschikken de deelnemers over kennis van samenhangende duurzaamheid en hebben ze inzicht in de werking en de mogelijkheden van de integrale toepassing van de methodiek.

Dit zijn onze NL Terreinlabel Experts!

Aron Straver

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@idverde.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Zef Hermans

Adviseur Ecologie

T: 046 43 60 850
E: zef.hermans@idverde.nl

“Een positieve omslag naar een bebouwde omgeving die een meerwaarde vormt voor natuur.”
Julia van der Heijden

Technisch Adviseur

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”

Wil jij ook een groene expert worden?