10 Duurzame Doelstellingen

Dagelijks werken we in het groen. Daarmee hebben we mooie kansen om het verschil te maken voor het leven en welzijn op aarde. We benutten elke mogelijkheid om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen.

Positieve impact maken
Ons doel is om bij elk project een positieve impact te maken. Bijvoorbeeld door met natuurbehoud de biodiversiteit te herstellen of door klimaatadaptieve oplossingen te bedenken voor wateroverlast, CO2-uitstoot en hittestress. We zetten nadrukkelijk in op circulaire afvalverwerking en duurzaam werken. Zo werken we actief aan een betere wereld voor de volgende generaties.

 

Onze 10 doelstellingen

Als toonaangevend groenbedrijf nemen we graag een voorbeeldpositie in op het gebied van duurzaamheid (planet). Zo stimuleren we het klimaatbewustzijn en innovaties (performance) en bevorderen we het welzijn en de exclusiviteit van mensen (people). Hoe we dit precies doen, ligt vast in onze 10 duurzame doelstellingen.

People

Geweldige werkplek

Lokale samenwerking

Kansen afstand arbeidsmarkt

1. Medewerkers een geweldige werkplek bieden
Enerzijds door hun welzijn te bevorderen (FIT-programma) en anderzijds door hun kwaliteiten te ontwikkelen (training en opleiding).

2. Lokaal samenwerken
We zoeken tijdens ons werk gericht de verbinding met lokale verenigingen, stichtingen en bewoners die initiatieven ontplooien voor duurzaamheid.

3. Kansen bieden aan mensen
Elk jaar zetten we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Een belangrijke certificering die we hebben is de Prestatieladder Sociaal Ondernemen, trede 3.

Planet

CO2-uitstoot verminderen

Verminderen afvalstromen

Biodiversiteit verbeteren

4. CO2-uitstoot verminderen
Sinds 2011 is idverde NL gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Ons doel is CO2-neutraal werken en elk jaar onze CO2-uitstoot met 5% te verminderen.

5. Verminderen van afvalstromen
Dankzij circulaire afvalverwerking winnen we 100% van ons groene afval terug en 80% van ons andere afval.

6. Biodiversiteit beschermen
We streven ernaar om het aantal activiteiten dat bijdraagt aan het beschermen en herstellen van de biodiversiteit elk jaar te laten stijgen met 10%.

Performance

Bewustwording vergroten

Klanten kennis en kunde bieden

Duurzame oplossingen

7. Bewustzijn vergroten
We trainen en informeren onze werknemers (onder meer via de Climate Fresk) om hen bewust te maken van de klimaat- en biodiversiteit problematiek. We betrekken ook onze stakeholders bij deze missie.

8. Kennis delen met klanten
Samen met andere partijen geven we duurzaamheid een impuls. Daarom delen we onze kennis en expertise over duurzame oplossingen met onze klanten en onderzoeken we hoe we systematisch kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

9. Investeren in duurzame oplossingen
idverde investeert in duurzame oplossingen. Elk jaar belonen we innovatieve projecten die het beste bijdragen aan een duurzame wereld.

 

B Corp

B Corp certificering

10. B Corp gecertificeerd
idverde zegt niet alleen dat het zich inzet voor het welzijn van de samenleving, het milieu, haar medewerkers en de lokale gemeenschap. We kunnen dit als eerste bedrijf in de groensector ook bewijzen met een B Corp certificaat. Ons streven is om in 2024 alle idverde-vestigingen in Nederland B Corp-gecertifieerd te hebben. In oktober 2022 is OKNygaard (onderdeel van idverde DK) B Corp gecertificeerd.