Veiligheid

Samen veilig werken, samen veilig terug

Een veilige werkplek is noodzakelijk om je werk goed uit te voeren. Zeker bij groenprojecten waar je met zware materialen, op hoogte en met machines werkt, zijn er risico’s. Met ons veiligheidsprogramma proberen we gevaarlijke zaken te controleren en jou en je collega’s bewust te maken van gevaarlijke situaties op je werkplek. Veilig werken gaat niet alleen over technische systemen en procedures. Het gaat ook over hoe mensen zich gedragen en hoe collega’s onderling met elkaar omgaan. Ons veiligheidsprogramma omvat verschillende acties en is vastgelegd in 5 thema’s.

Training en opleiding

Al onze medewerkers beschikken over een VCA-diploma. Je volgt elk jaar opleidingsdagen of herhalingscursussen rondom veiligheid. Ook krijg je gericht informatie over een veiligheidsthema tijdens maandelijkse toolboxsessies.

Veiligheidsspel

Speciaal voor jou en je collega’s hebben we een veiligheidsspel laten ontwikkelen. Op elke vestiging kunnen jullie dit spelen. Het doel is jullie veiligheidsbewustzijn ook spelenderwijs stimuleren.

Veiligheidsapp

Via onze veiligheidsapp kun je eenvoudig een melding van gevaarlijke situaties, een ongeval of een milieu incident maken. De app biedt ook de mogelijkheid om een werkplekinspectie te doen die voorheen met formulieren gebeurde.

 

Veiligheidsladder

Wij sturen jou en je collega’s gericht aan op hun houding en gedrag. We maken het bewustzijn rondom veilig werken via de Veiligheidsladder meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar. (Safety Culture Ladder)

Veiligheidscampagne

We willen dat veiligheid altijd on top of mind is bij jou en jouw collega’s. Daarom hebben we in elke vestiging de veiligheidscampagne ‘Samen veilig werken, samen veilig terug’ lopen.

Thema's veiligheidscampagne

Eerst denken, dan doen

Elkaar aanspreken

PBM’s voor veilig werken

Veiligheid voor mij

Gevaarlijke situaties melden