HomeWerken bij een adviesbureau

Werken bij een adviesbureau

Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer
T: 073 205 11 00

Stel mij een vraag

Bij een adviesbureau werken; dat wilde ik graag

Via een stage maakte Ben Groenen kennis met idverde Advies. Nu begeleidt hij zelf studenten. Als Adviseur Groenbeleid werkt hij vooral aan groenbeleids- en beheerplannen voor gemeenten. Een bijzonder project is De Groenzoom, een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 500 hectare.

In 2005 studeerde Ben Groenen af als Tuin- en Landschapsinrichter bij hogeschool Van Hall Larenstein. Hij kwam niet meteen bij idverde Advies terecht. Eerst werkte hij bij de gemeente Oss, een detacheringsbaan via Agrojobs, die destijds nog op Van Hall Larenstein kantoor hield. Daar zag ben een vacature op het vacaturebord. In Oss hield Ben zich voornamelijk bezig met civiele zaken zoals riolering, verharding, drempels en dergelijke. ‘Af en toe kwam er wat groen langs. Voor een eerste baan prima. Ik kon in ieder geval aan de slag.’ Hij bleef goed om zich heen kijken, want zijn hart lag bij het groen en hij wilde bij een adviesbureau werken. Toen hij de vacature Projectmedewerker Groenbeleid bij idverde Advies zag solliciteerde hij. Dat hij nog geen ervaring had met groenbeleid was geen punt. ‘De meeste medewerkers leren het vak gaandeweg door goede coaching en een opleidingsplan. Eens in de twee, drie jaar heb ik zeker een cursus, bijvoorbeeld ArcGis professioneel adviseren of rapporteren.

De Groenzoom

De eerste jaren werd Ben aangestuurd door een projectadviseur, nu vervult hij zelf die rol. ‘Aanvankelijk was ik vooral bezig bij tuinen in Amsterdam, gemeentelijk groen en chemieterrein Chemelot. Ik deed inspecties en schreef onderdelen van rapporten. Tegenwoordig schrijf ik zelf beleids- en beheerplannen. veelal voor gemeenten.

Voor De Groenzoom, recreatie- en natuurgebied op de grens van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, heeft hij de coördinatie en een adviserende rol. ‘idverde Advies is als adviseur verbonden aan de combinatie van idverde Realisatie en Groenaannemersbedrijf Punt. Zij wonnen de aanbesteding voor het beheer, het onderhoud en de natuurontwikkeling voor zes jaar. Uniek, omdat het beheer en onderhoud van natuurgebieden vrijwel voor door private partijen worden uitgevoerd. Een uitdaging is vooral de contractvorm. Als wij door het gevoerde beheer de doelen voor fauna en flora weten te halen, mogen we weer zes jaar verder. Als we dan weer stappen zetten opnieuw zes jaar. Dit gaat door tot een maximum van dertig jaar.’

Beheerplan en nulmeting

Omdat terreinbeherende organisaties niet de middelen of mogelijkheden hadden om het beheer op zich te nemen, hebben de gemeenten besloten dit middels een aanbesteding op de markt te brengen. Ben: ‘Agrariërs hadden ook belangstelling, maar wij kwam als beste uit de bus. Bij de beheerplannen zijn de boeren wel bij betrokken geweest. Middels het verpachten van grond gaan ze er vee inscharen en maaien’.

idverde Advies vervult een belangrijk rol bij de nulmeting  in het gebied en de ecologische monitoring gedurende het contract. ‘We monitoren bijvoorbeeld de broedvogels. In een deelgebied is het streven een bepaald percentage jonge weidevogels uit te laten vliegen. We monitoren het aantal nesten en hoeveel vogels er daadwerkelijk overleven. Dat doen we overigens samen met bewoners. De omgeving wordt nadrukkelijk bij het project betrokken; het is zelfs een belangrijke eis van de gemeenten. Omwonenden gaan aan de slag in het beheer of helpen bij de monitoring. Als beheerder van het gebied hebben we iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. Hij is het aanspreekpunt voor bezoekers van De Groenzoom. Samen met hem hebben we een bewonerspresentatie gegeven in een aangrenzend dorp’.

Groen belangrijker

De Groenzoom is een groot project voor Ben. Meestal gaat het toch om ‘gewonere’ beleids- of beheerplannen. Als tendens ziet hij dat gemeenten groen steeds belangrijker vinden. ‘Biodiversiteit is een belangrijk thema of de bruikbaarheid van het groen. Bijvoorbeeld voor spelen. Breng je het groenbeheer te ver terug om kosten te besparen, dan zie je dat bewoners in verweer komen en zelf soms actief worden om kwaliteit te bereiken’.

Ben is verantwoordelijk voor vijf tot tien projecten. ‘Ik houd in de gaten hoeveel uren iedereen eraan heeft gewerkt en of het in de pas blijft met de offerte. Iedere medewerker doet wel de projectbewaking van een aantal projecten’. Zijn projecten zijn verspreid over heel Nederland. Dat komt omdat idverde Advies vestigingen heeft in Den Bosch, Apeldoorn, Woerden en in Limburg. ‘We zijn een groeiende organisatie, zegt Ben. Toen ik hier in 2006 kwam, werkten er ruim twintig mensen, nu zijn we met zo’n zestig medewerkers. En er komen nog steeds nieuwe mensen bij’.

Auteur: Ria Dubbeldam

Benieuwd naar de mogelijk bij idverde Advies?