HomeWerken aan complexe projecten

Werken aan complexe projecten

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie
T: 06 53 25 00 15

Stel mij een vraag

We kunnen steeds grootschaligere, complexere en uitdagendere projecten aan

idverde Advies groeit en Dennis van Heumen groeit in ontwikkeling mee. Hij begon als projectmedewerker beheer, maar geeft nu leiding aan de vakgroep techniek. Nog steeds werkt hij ook aan projecten zoals Waterdunen, een 300 hectare groot natuur- en recreatieproject in Zeeuws-Vlaanderen.

Na zijn afstuderen in 2003 was het lastig om werk te vinden, maar een jaar later kon Dennis bij idverde Advies aan de slag. Tijdens zijn studie Tuin- en Landschapsinrichting liep hij stages bij de gemeenten Tilburg en Best, maar een commercieel bedrijf blijkt uiteindelijk veel beter bij hem te passen. ‘Het projectmatig werken, dat krijg je vanuit de opleiding heel erg mee. Wat ik met name erg prettig vind bij idverde Advies is de gevarieerdheid aan  projecten en werkplekken.’

Groei en ontwikkeling

Dennis studeerde af in de richting techniek, maar begon als projectmedewerker bij de vakgroep beheer. ‘Dat heb ik een paar jaar gedaan. Het is heel nuttig en goed geweest voor mijn ontwikkeling. Het andere vakgebied dat je meekrijgt, helpt je weer bij de inrichting en de  techniek. Beheer en techniek was nog een soort ineengevlochten afdeling; iedereen ondersteunde elkaar bij de projecten als dat nodig was. Dus je kwam al snel in aanraking met de techniekprojecten en andersom ook. Door de groei van het bedrijf zijn het tegenwoordig gescheiden afdelingen met een eigen aansturing, eigen projecten en een eigen groep mensen; natuurlijk werken de vakgroepen wel veel met elkaar samen.’

Omdat Dennis meer ambitie en plezier had in inrichting en techniekprojecten, maakte hij de overstap naar de vakgroep techniek. Daar groeide hij door van projectmedewerker naar adviseur en in 2013 werd hij projectleider. ‘Ik mag leiding geven aan de vakgroep van technische mensen en lever ook een inhoudelijke bijdrage aan de complexe projecten.’ Dennis heeft de vestiging in Oisterwijk (sinds augustus 2018 in Den Bosch) in al die jaren zien groeien van twintig naar vijfenveertig mensen. ‘Maar ook inhoudelijk zijn we gegroeid. We kunnen steeds grootschaligere, complexere en uitdagendere projecten aan. Dat vind ik mooi om te zien; die ontwikkeling die idverde Advies, de collega’s en ikzelf hebben doorgemaakt.’

Verschillende projecten

In 2004 deed hij het eerste technische project, een stukje van de Kanaalzone in Oirschot. Het jaar erop kwam er een uitvraag voor het totale tracé van 2 km lang, waar een oude provinciale weg was komen te vervallen. ‘Die zone tussen het Wilhelminakanaal en de bebouwing van Oirschot, variërend van 20 tot 75 meter breed, mochten we opnieuw inrichten. Het hele traject hebben we doorlopen; het ontwerp, de bestekken, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering tot 2013. In zo’n project kun je alles wat je op Larenstein leert toepassen.’

Als projectleider heeft Dennis ook inhoudelijk bijgedragen aan bijvoorbeeld Waterdunen. Hij vindt het een fantastisch project. Hij is er een paar dagen per week mee bezig geweest en één dag in de week was hij daar. ‘In Breskens, Zeeuws-Vlaanderen, richten we aan zee een groot natuur- en recreatiegebied in voor de provincie Zeeland. Het waterschap moest er de kust versterken, als een van de zwakke schakels langs de Zeeuwse kust. Het waterschap, de provincie, de gemeente, de recreatieondernemer die er al zat en Het Zeeuwse Landschap als natuurbeheerder hebben er gezamenlijk een totaalproject van gemaakt, waardoor we meer konden maken dan alleen kustversterking.’

Mooi proces

Op 300 hectare grond is een krekenstelsel gekomen, deels gegraven om de kust te versterken. Het wordt een zoutwatergetijden natuurgebied. De provincie en het waterschap hebben een getijdenduiker door de duinen aangelegd, die het zoute water van de Westerschelde binnenlaat. ‘Wij hebben een deel van het krekenstelsel afgemaakt. Er moesten wegen verwijderd worden, we hebben de weg aangepast op de Puijendijk aan en de inlaat naar het krekenstelsel moest worden uitgewerkt, aanbesteed en begeleid. Het is een gevarieerd scala aan werkzaamheden; alles wat je zoal op je opleiding meekrijgt. Van civiele techniek tot kunstwerken, groen, grondwerk en beplanting, alles komt aan bod. Bestekken maken, aanbestedingen voorbereiden en uitvoering begeleiden. Als directievoerder begeleidde ik de uitvoering. Ik had een kwaliteitsbewakende rol, met name de processturing daarop, maar ook het proces eromheen: de afstemming met de provincie over de financiën, de planning, alles wat er komt kijken bij zo’n project.’ Een heel mooi proces om mee te mogen maken.’

Auteur: Ria Dubbeldam

Bekijk alle vacatures bij idverde Advies