HomeDol op uitdagingen in het groen

Dol op uitdagingen in het groen

Joost Kreijn
Joost Kreijn

Regiomanager Zuidoost
T: 06 20 00 67 10

Stel mij een vraag

Als je Joost Kreijn hoort praten over klimaatadaptatie, circulairiteit, ecologisch beheer en de zelf ontwikkelde ‘aaltjesmachine’ (die engerlingen in sportvelden biologisch bestrijdt door de juiste soort aaltjes te injecteren) verwacht je een groene opleiding. Maar nee, de vestigingsmanager van idverde studeerde management en bedrijfskunde. Daar heeft hij geen spijt van, het blijft een nuttige basis voor zijn job. De passie voor het groenvak ontdekte hij pas later.

Sinds 2018 werkt Kreijn bij idverde Realisatie, één van de drie takken van idverde (naast idverde Advies en idverde Bomendienst). Als vestigingsmanager in Venray leidt hij een team van 35 medewerkers. Direct na zijn komst maakte hij een analyse van de vestiging. Kreijn: ‘Hier staat een modern machinepark voor bermbeheer én voor het beheer van sportvelden. Juist vanwege veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijk bewustzijn zie ik mooie kansen voor deze specialismen. Daarnaast hebben wij veel ervaring in aanleg- en onderhoudsprojecten. Daar hebben we voor de toekomst vier pijlers van gemaakt.’

Processen

Kreijn is zowel met processen als met inhoud bezig: ‘Groene thema’s vind ik zeer interessant, maar mijn kwaliteiten liggen op een ander vlak. Ik volg voortdurend wat er speelt, in de maatschappij en in de markt. In de snel veranderende wereld probeer ik ons bedrijf in een goede positie te brengen. Mijn rol is het initiëren van concepten en die verder te brengen tot concrete projecten. Het is een grote uitdaging, maar het maakt mijn werk superinteressant.’

Bermen en sport

Bermen en sport zijn specialismen van de vestiging Venray. ‘We willen onze rol bij deze werkzaamheden versterken en als kennisdrager in de markt fungeren. Dat betekent dat we veel tijd en energie besteden aan innovaties en verbeteringen.’ Het heeft al geleid tot nieuwe projecten. Bijvoorbeeld bij de gemeente Nijmegen, waarvoor idverde alle sportvelden gaat beheren. Kreijn: ‘Wij hebben de ambitie om dat uiteindelijk pesticidevrij te doen.’ Bermen maaien doet idverde al heel lang. ‘Nieuw is dat we steeds meer overgaan op ecologisch bermbeheer. Er is echter nog geen standaard hoe dat eruitziet, omdat elke berm uniek is vanwege bijvoorbeeld verkeersveiligheid, breedte, voedselrijkdom, vocht en beschaduwing. Veel mensen zijn zoekende. Wat wij nu doen is gemeenten aan tafel brengen met ecologen en praktische mensen van ons. Samen kunnen we kennis, ervaring en gedachten uitwisselen. Dat levert tot nog toe heel goede reacties op.’ Dit jaar start idverde bij de gemeente Weert met een aantal pilots voor ecologisch bermbeheer. ‘Samen met de gemeente gaan we uitzoeken wat het oplevert.’

Werken bij idverde

Kreijn is stellig in wat hij verwacht van een afgestudeerde van hogeschool Van Hall Larenstein: ‘Passie!’ Vervolgens ambitie en ondernemerschap. De studierichting en het vakkenpakket vindt hij van minder belang. Wat een geschikte kandidaat mag verwachten? ‘Een persoonlijk gesprek waarin we nagaan: waar sta je nu en waar wil je naartoe? Doel is te komen tot een groeimodel. Samen met collega’s van HRM bekijken we welke opleiding daarbij hoort. Wij investeren veel in ons personeel. Als iemand het talent heeft om door te groeien zijn er binnen idverde veel mogelijkheden, bij de vele Nederlandse vestigingen en zelfs internationaal.

Auteur: Ria Dubbeldam

Op zoek naar een uitdagende baan in Venray of een andere vestiging?