HomeBelangrijke rol voor bomen

Belangrijke rol voor bomen

Dorien Nooitgedagt
Dorien Nooitgedagt

Boomtechnisch Adviseur | ETT
T: 06 23 93 51 51

Stel mij een vraag

Bomen spelen een grote rol bij klimaatadaptie in de stad

Werken met bomen is innoverend en motiverend. Al vanaf het begin mag Dorien Nooitgedagt als Boomtechnisch Adviseur bij idverde Bomendienst bijdragen aan innovatieve projecten zoals i-Tree en Living Tree Lab.

Van stagiair naar Boomtechnisch Adviseur

In het derde jaar van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting, afstudeerrichting Management buitenruimte maakte Dorien Nooitgedagt kennis met idverde Bomendienst. De stage bij het team Boomtechnisch Advies beviel uitstekend. Dat was wederzijds. Toen ze op de Dag van de Openbare Ruimte opnieuw in contact kwam met idverde Bomendienst, kreeg ze de vraag om te solliciteren. Dorien: ‘Het team ging uitbreiden. De voorkeur lag bij een jonge medewerker die een frisse kijk zou kunnen inbrengen. Omdat ik me specialiseerde in management van de buitenruimte, was ik misschien wel een goede kandidaat. Voor mijn afstuderen kreeg ik zodoende de vraag: ‘Als je het leuk vindt, kom dan solliciteren.’ Een fijn gevoel was dat. Ik solliciteerde, maar wilde eerst mijn studie afronden.’ Het team moest even geduld hebben.

Bij hogeschool Van Hall Larenstein volgde Dorien twee minoren: Stedelijke beplanting én Bomen in de stedelijke omgeving. ‘Ik heb
een half jaartje langer gestudeerd. Februari 2017 was ik klaar.’ Vooral de minor Bomen in de stedelijke omgeving sluit aan op haar huidige werk. Het was een mooi opstapje naar haar huidige werk.

i-Tree

Dat werk is motiverend en innoverend. Dorien licht dit toe: ‘Klimaatadaptatie in de stad is momenteel een hot item. Bomen spelen daar een grote rol in. Mijn afstudeeropdracht heb ik al gericht op adaptatie van stadsbomen en dat kan ik nu verder oppakken in het project i-Tree Nederland. i-Tree is een rekenmodel dat ontwikkeld is in Amerika. Het softwareprogramma berekent de economische waarde van de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Ze vangen fijnstof af, binden CO2, houden water vast en zorgen voor waterinfiltratie in de bodem. Ook voorkomen ze door hun bladerdek hittestress. Als een boom zoveel waarden vertegenwoordigt, dan wil je hem wel beschermen. i-Tree kan dus een heel belangrijke beheertool worden. Gemeenten kunnen ermee onderbouwen waarom ze bomen willen behouden of waarom ze erin willen investeren om uiteindelijk maatschappelijke kosten uit te sparen.’

In 2015 heeft idverde Bomendienst het rekenmodel opgepakt. ‘Wij zien er toekomst in. Deze nieuwe ontwikkeling willen voor Nederland toepasbaar maken samen met andere adviesbureau. Daarvoor hebben we samen het platform i-Tree Nederland opgericht.’

Middenin het proces

Dorien heeft een belangrijke positie in dit project. Daar is ze best trots op. ‘Ik ben één van de adviseurs in het adviseursteam van i-Tree Nederland. Ik overleg met de deelnemende gemeenten over wat ze precies willen. We gaan aan de slag met de onderzoeksvragen, maken rapportages in samenwerking met de andere adviesbureaus en Wageningen UR voor de wetenschappelijke onderbouwing. Ik zit echt middenin het proces.’

Voor het toepasbaar maken van de rekentool worden pilots uitgevoerd. Afgelopen jaar deden vijf gemeenten mee. Met de resultaten wordt dit jaar in elf gemeenten bekeken hoe de tool is te optimaliseren. ‘Er komt uiteindelijk echt een prijskaartje te hangen aan elke boom. Nu gemeentelijke afdelingen steeds meer samenwerken en budgetten voor werkzaamheden moeten verdelen, is het financieel waarderen van bomen essentieel om goede keuzes te maken. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld onderbouwen dat het slim is om bij vervanging van het riool tegelijk in bomen te investeren (assetmanagement).’

Living Tree Lab

Een van de pilotgemeenten van i-Tree is Dordrecht. Voor die gemeente doet Dorien vanuit idverde Bomendienst nog een ander innovatief
project: Living Tree Lab. ‘idverde Bomendienst is gevraagd om bij dit project te helpen. Ik doe de projectondersteuning. Living Tree Lab geeft ruimte om onderzoeken te doen in de praktijk. Bijvoorbeeld naar de meest efficiënte toepasbare behandelmethoden tegen kastanjebloedingsziekte in de stedelijke omgeving. We bestuderen vier verschillende methoden. Zo zijn we ook betrokken bij een kluitverankeringsonderzoek. De proef was al eerder ingezet op een kade. Diverse kluitverankeringsmethoden zijn er toegepast. Wij bestuderen nu de duurzaamheid van de methoden en gaan het onderzoek uitbreiden naar andere locaties en situaties.’

Naast projecten verricht Dorien ook praktisch werk zoals visual tree assesments. ‘Ik kom natuurlijk vrij vers van school. Het is belangrijk om veel praktijkervaring op te doen, om veel te zien en dus naar buiten te gaan. Die praktische kennis heb ik nodig voor mijn adviseurswerk in projecten.’ Dorien is ambitieus. Voorlopig vindt ze voldoende uitdaging bij idverde Bomendienst. ‘Ja, het werk is door het innovatieve karakter heel erg boeiend.’

Bekijk alle vacatures bij idverde Bomendienst