HomeOntmoet onze experts

Ontmoet onze experts

Experts idverde Advies

Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”
Anneke Rommers

Landschapsarchitect

T: 06 53 67 61 28
E: anneke.rommers@idverde.nl

“Groen is goud!”
Anouk Gloudemans

Technisch Adviseur

T: 073 205 1148
E: anouk.gloudemans@idverde.nl

“Samen werken aan een groenere en leefbare openbare ruimte!”
Anouk van der Palen

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 06 82 37 16 83
E: anouk.vd.palen@idverde.nl

“Groen is meer dan slechts een kleur, groen is een visie op een leefbare wereld!”
Arie Ebbenhorst

Stagiaire

T: 073 205 11 00
E: arie.ebbenhorst@idverde.nl

Arjan Raaijmakers

Technisch Adviseur

T: 06 12 34 86 56
E: arjan.raaijmakers@idverde.nl

“Iedere dag een beetje meer groen.”
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie & Natuurwetgeving

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Aron Straver

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@idverde.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Bart Joosten

Projectmedewerker

T: 0475 74 52 31
E: bart.joosten@idverde.nl

Bas Verbeek

Projectleider GEO-informatie

T: 073 205 11 00
E: bas.verbeek@idverde.nl

“GEO-informatie vormt de bron van onze toekomstige groene duurzame leefomgeving!”
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 53 83 90 22
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”
Bram Kleverwal

Adviseur GEO-informatie

T: 073 205 11 00
E: bram.kleverwal@idverde.nl

“Beeld zegt meer dan 1000 woorden.”
Cati Smulders

Adviseur Ecologie

T: 06 10 62 93 11
E: cati.smulders@idverde.nl

“Groenbeheer, ecologie en techniek samen maken mijn werk een feestje!”
David Mulderij

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 055 312 40 70
E: david.mulderij@idverde.nl

Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie

T: 06 53 25 00 15
E: dennis.v.heumen@idverde.nl

“Samen met leuke collega’s werken aan uitdagende en gevarieerde projecten!”
Duco Bosma

Tuin- en landschapontwerper

T: 06 82 05 33 77
E: duco.bosma@idverde.nl

“Wat stevig in de bodem staat, is niet te ontwortelen.”
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 82 51 93 76
E: edwin.eding@idverde.nl

“Samen streven we naar een groene en (be)leefbare openbare ruimte.”
Elwin Kok

Technisch Adviseur

T: 0348 50 71 10
E: elwin.kok@idverde.nl

“De waarde van groen als startpunt voor de inrichting en het beheer van onze toekomstige leefomgeving.”
Erik van der Velden

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 06 53 81 72 83
E: erik.vd.velden@idverde.nl

“Met persoonlijke aandacht en enthousiasme werk ik aan overtuigende ontwerpen.”
Erwin van Bennekom

Adviseur Ecologie

T: 06 30 35 34 18
E: erwin.v.bennekom@idverde.nl

“Door toepassing van groene initiatieven een steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.”
Femke Cnossen

Projectmedewerker

T: +31 55 312 40 70
E: femke.cnossen@idverde.nl

Fleur Vos

Technisch Adviseur

T: 06 30 58 98 64
E: fleur.vos@idverde.nl

“Meedenkend aan een passende (groene) oplossing!”
Frank Molin

Projectleider

T: 06 30 24 39 49
E: frank.molin@idverde.nl

“Het gevarieerd werk tussen stedelijk en landschappelijk groen met steeds weer nieuwe uitdagingen.”
Frank-Juriën Dam

Landschapsarchitect

T: 06 58 78 54 42
E: frank-jurien.dam@idverde.nl

“Mens én dier laten floreren in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst”
Gerry van Wijnen

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 073 205 11 00
E: gerry.v.wijnen@idverde.nl

“Groen is altijd goed!”
Glenn Gijzen

Projectmedewerker techniek

T: 06 82 05 50 36
E: glenn.gijzen@idverde.nl

“Samen werken aan een duurzame groene leefomgeving”
Hans Luiten

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 53 67 62 38
E: hans.luiten@idverde.nl

“De natuur dichter bij de mensen brengen, en andersom. Dát is mijn ideaal.”
Ingeborg Bax

Adviseur Ecologie

T: 06 51 31 90 12
E: ingeborg.bax@idverde.nl

“Ecologie in de dagelijkse praktijk.”
Jan-Paul van Valkenburg

Ontwerper Spelen

T: 055 312 40 70
E: jan-paul.valkenburg@idverde.nl

“Spelenderwijs ontdekt jong en oud dat beplanting niet alleen is om naar te kijken.”
Jannie Vos

Vestigingsmanager

T: 06 82 94 80 44
E: jannie.vos@idverde.nl

“Gezamenlijk met een team van professionals werken aan de vergroening van onze maatschappij, daar ga ik voor!”
Jeffrey Raijmakers

Adviseur Ecologie

T: 06 82 78 12 88
E: jeffrey.raijmakers@idverde.nl

“De natuur een stem geven en zo de biodiversiteit in Nederland te versterken en te vergroten.”
Jeffrey Willems

Adviseur Ecologie

T: 06 83 00 90 60
E: jeffrey.willems@idverde.nl

“Meten is weten, zeker in de natuur!”
Jeroen Smits

Adviseur Sport

T: 06 25 09 82 96
E: jeroen.smits@idverde.nl

“In sport(advies) wordt met details het verschil gemaakt.”
Jeroen Willems

Technisch Adviseur

T: 06 82 97 95 45
E: jeroen.willemse@idverde.nl

“Mijn steentje bijdragen aan een duurzame groene leefomgeving. ”
Jirina Verkuijlen-Quist

Adviseur Spelen

T: 06 22 47 46 38
E: jirina.verkuijlen-quist@idverde.nl

“Kinderspel is mijn uitdaging!”
Jolanda Willems

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 055 312 40 70
E: jolanda.willems@idverde.nl

Jules Bongers

Adviseur Beheer & Beleid

T: 06 22 81 87 84
E: jules.bongers@idverde.nl

“Het creëren en onderhouden van een groene leefomgeving die aansluit op de wensen van de gebruikers”
Julia van der Heijden

Technisch Adviseur

T: 06 30 14 07 44
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”
Karin Ekker

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 073 205 11 00
E: karin.ekker@idverde.nl

“Variatie van elke dag maakt werken bij idverde Advies leuk en afwisselend.”
Kim Opheij

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 12 59 31 84
E: kim.opheij@idverde.nl

“Uw wensen vertalen naar maatwerk voor onderhoud en ontwikkeling van de buitenruimte.”
Kimberly Hofstede

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 82 53 75 13
E: kimberly.hofstede@idverde.nl

“Iedereen moet kunnen genieten van een mooie, groene omgeving dicht bij huis!”
Lars Tamboer

Vestigingsmanager

T: 06 53 32 75 68
E: lars.tamboer@idverde.nl

“Met innovatieve oplossingen geef ik invulling aan de groene uitdagingen van de toekomst.”
Laura Kooijman

Adviseur Ecologie

T: 06 82 64 39 32
E: laura.kooijman@idverde.nl

“De natuur doet niets zonder doel, laten we daar een voorbeeld aan nemen!”
Levi Drenth

Adviseur Sport

T: 046 436 08 50
E: levi.drenth@idverde.nl

“Groene, duurzame sportparken, dat heeft de toekomst!”
Maartje Staal

Adviseur Ecologie

T: 0348 507 110
E: maartje.staal@idverde.nl

“Een groenere wereld maken we samen.”
Maik Gijsen

Technisch Adviseur

T: 046 436 08 50
E: maik.gijsen@idverde.nl

“Groener denken, groener doen, groener leven.”
Marjolein Roffel

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 06 82 81 78 84
E: marjolein.roffel@idverde.nl

“Samen richting groener (be)leven!”
Mark Peijnenburg

Technisch Adviseur

T: 06 104 97 333
E: mark.peijenburg@idverde.nl

“De vraag technisch haalbaar en groen beantwoorden!”
Mark van Oorschot

Adviseur Ecologie

T: 06 83 26 91 30
E: mark.v.oorschot@idverde.nl

“De natuur biedt inspiratie voor innovatie.”
Marlies Rijken

Landschapsarchitect

T: 06 83 05 92 85
E: marlies.rijken@idverde.nl

“Ontwikkel plannen waarbij de mens en natuur elkaar tegenkomen voor jong en oud.”
Martijn Jansma

Adviseur GIS

T: 06 82 54 11 80
E: martijn.jansma@idverde.nl

“Samen zicht en inzicht krijgen in het groen om ons heen.”
Matthias Koster

Adviseur Ecologie

T: 06 83 16 74 23
E: matthias.koster@idverde.nl

“Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming.”
Megan Beunk

Ontwerper Spelen

T: 055 312 40 70
E: megan.beunk@idverde.nl

Meta van Lokven

Officemanager

T: 073 205 11 00
E: meta.v.lokven@idverde.nl

“Ieder grassprietje is nodig om het veld groen te kleuren”
Michiel Strik

Technisch Adviseur

T: 06 82 34 20 79
E: michiel.strik@idverde.nl

“Samen op zoek naar een groenere toekomst.”
Mieke Latijnhouwers

Projectleider Planvorming & Strategie

T: 06 22 16 69 73
E: mieke.latijnhouwers@idverde.nl

“Wij geven vorm aan een groener leven, ontwerp waar het leven centraal staat!”
Milena Koumans

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 046 436 08 50
E: milena.koumans@idverde.nl

“Groen participeert – Groen ambieert – Groen innoveert.”
Miriam Spermon

Adviseur Beplantingen

T: 06 12 34 47 23
E: miriam.spermon@idverde.nl

“Verrassen, passend groen.”
Monique Kuijstermans

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 06 82 47 38 45
E: monique.kuijstermans@idverde.nl

“Een schets brengt het ontwerp tot leven.”
Nasim Duives

Adviseur Groenbeleid

T: 06 831 842 29
E: nasim.duives@idverde.nl

“Altijd op zoek naar het beste voor mens, dier en plant.”
Nathalie Obrusnik

Projectmedewerker

T: 046 436 08 50
E: nathalie.obrusnik@idverde.nl

“Mijn missie is om overal een groene voetafdruk achter te laten, mens en natuur met elkaar te verbinden en natuur te beschermen”
Nicky Hulsbosch

Adviseur Ecologie

T: 06 12 11 76 24
E: nicky.hulsbosch@idverde.nl

“In ruimtelijke plannen zoek ik naar de balans tussen mens en natuur!”
Nymfe van Boekel

Adviseur Ecologie

T: 06 82 77 56 08
E: nymfe.v.boekel@idverde.nl

“Groen doet leven!”
Paul van der Doelen

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 073 205 11 00
E: paul.vd.doelen@idverde.nl

“Samen werken naar de groene stip aan de horizon.”
Peter van Oosten

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: peter.v.oosten@idverde.nl

“Het bos van de toekomst zit in een vandaag geplant zaadje.”
Ralph van de Pol

Adviseur Omgevingsbeheer

T: 046 436 08 50
E: ralph.vd.pol@idverde.nl

“Wonen / werken in een groene omgeving werkt heilzaam!”
Ron Brummelhuis

Technisch Adviseur

T: 06 53 32 75 60
E: ron.brummelhuis@idverde.nl

“Het subtiele is de sleutel tot succes.”
Ron van der Heijden

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: ron.vd.heijden@idverde.nl

“Ieder project vraagt een passende oplossing op maat. Groen vormt voor mij de rode draad”
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen

T: 06 30 14 54 11
E: Rozemarijn.Weges-Pera@idverde.nl

“Echte avonturen kun je niet downloaden. Laat alle kinderen buiten spelen. ”
Sandra de Haan

Technisch Adviseur

T: 06 30 60 08 24
E: sandra.d.haan@idverde.nl

Saskia Wielenga

Projectleider

T: 06 10 59 03 79
E: saskia.wielenga@idverde.nl

“Proceskennis is essentieel voor het versterken van natuur in projecten.”
Shirali Vaidya

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 073 205 11 00
E: shirali.vaidya@idverde.nl

“Green is a way of life ”
Stefan de Klepper

Adviseur Ecologie

T: 06 10 35 90 83
E: stefan.d.klepper@idverde.nl

“Wat is een huisje, zonder boompje en beestje?”
Theresia van den Bogaard

Tuin- en Landschapsontwerper

T: 06 82 33 73 10
E: theresia.vd.bogaard@idverde.nl

“De primaire kleur van het leven is groen.”
Tim Boesten

Adviseur Techniek

T: 046 436 08 50
E: tim.boesten@idverde.nl

“Groen leeft en inspireert voor een duurzame en gezonde toekomst!”
Ursula Jeromin

Office Manager

T: 073 205 11 00
E: Ursula.Jeromin@idverde.nl

“Groen is de kleur van harmonie, straalt positiviteit en vernieuwing uit!”
Victor Hurxkens

Projectmedewerker

T: 06 82 05 72 90
E: victor.hurxkens@idverde.nl

“Een groene en duurzame omgeving voor mens en natuur! ”
Vincent Paulissen

Projectmedewerker

T: 046 437 95 96
E: vincent.paulissen@idverde.nl

“De beste ideeën ontstaan niet, deze komen buiten binnen.”
Wendy Hopmans

projectleider Omgevingsbeheer

T: 06 10 05 89 88
E: wendy.hopmans@idverde.nl

“Het is voor mij een uitdaging om de balans te zoeken tussen overheidsambities en burgerbelangen.”
Wesley van den Broek

Technisch Adviseur

T: 073 205 11 00
E: wesley.vd.broek@idverde.nl

“Van grijs en groen één samenhangend geheel maken, dat is voor mij de uitdaging!”
Wilco van Heerewaarden

Business Unit Manager

T: 06 23 51 93 37
E: wilco.v.heerewaarden@idverde.nl

“Mijn missie is zowel klanten als collega’s inspireren: GROEN laat jou en je project groeien!”
Wouter van Vijfeijken

Adviseur Ecologie

T: 046 43 60 850
E: wouter.v.vijfeijken@idverde.nl

Zef Hermans

Adviseur Ecologie

T: 06 83 00 02 01
E: zef.hermans@idverde.nl

“Een positieve omslag naar een bebouwde omgeving die een meerwaarde vormt voor natuur.”

Experts idverde Bomendienst

Arnold Lieferink

Medewerker Werkplaats sr.

T: 055 599 94 44
E: arnold.lieferink@idverde.nl

Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies

T: 06 12 51 33 10
E: arnold.meulenbelt@idverde.nl

“De waarde van groen begint bij de groeiplaats!”
Bart van Tilburg

Boomtechnisch Adviseur | ETT

T: 06 22 90 25 69
E: bart.v.tilburg@idverde.nl

“Voor bijna elke situatie geldt; dat de praktische oplossing vaak de beste is!”
Bjorn Olthof

Boomtechnisch Adviseur | ETT | NVTB-taxateur

T: 06 15 62 24 43
E: bjorn.olthof@idverde.nl

“Elk advies is maatwerk, daar ligt de kracht van samenwerken met de opdrachtgever.”
Dennis van Herpen

Voorman A Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: dennis.v.herpen@idverde.nl

Djazzy van der Pijl

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 25 54 24 73
E: djazzy.vd.pijl@idverde.nl

Dorien Nooitgedagt

Boomtechnisch Adviseur | ETT

T: 06 23 93 51 51
E: dorien.nooitgedagt@idverde.nl

“Bij idverde Bomendienst ben ik iedere dag met mijn passie bezig. Werken met bomen is innoverend en motiverend!”
Ellen Zwartkruis

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: ellen.zwartkruis@idverde.nl

Erik Ganzeboom

Werkvoorbereider

T: 055 599 94 44
E: erik.ganzeboom@idverde.nl

Freerk Oldenburger

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 82 89 64 19
E: freerk.oldenburger@idverde.nl

“Laten we bomen bewaren voor onze (klein-)kinderen zodat ook zij kunnen genieten van hun indrukwekkende pracht en een leefbare wereld.”
Gijs van Leeuwen

Leerling Boomverzorging

T: 055 599 94 44
E: gijs.v.leeuwen@idverde.nl

Guido Mulder

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: guido.mulder@idverde.nl

Harmen van der Meulen

Boomtechnisch Adviseur | ETT

T: 06 82 14 11 76
E: harmen.vd.meulen@idverde.nl

“Stel jezelf de vraag waarom iets gebeurt, in de analyse van een vraag ligt vaak de basis voor het antwoord.”
Jelmer Barhorst

Hoofd Uitvoering

T: 06 30 50 48 71
E: jelmer.barhorst@idverde.nl

Joost Jasperse

Leerling Boomverzorging

T: 055 599 94 44
E: joost.jasperse@idverde.nl

Joost Valkenburg

Projectleider

T: 055 599 94 44
E: joost.valkenburg@idverde.nl

Jort Bosman

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: jort.bosman@idverde.nl

Korne de Boer

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: korne.d.boer@idverde.nl

Laurens Kamphorst

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: laurens.kamphorst@idverde.nl

Lenneart Hartman

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: lennaert.hartman@idverde.nl

Maarten Lunenborg

Voorman A Boomverzorging

T: 055 599 94 44
E: maarten.lunenborg@idverde.nl

Marc Lansink

Vestigingsmanager

T: 06 20 96 10 80
E: marc.lansink@idverde.nl

“Actief zijn over de volle breedte van het vakgebied, van beleid tot verplanten, draagt bij aan een groenere, boomrijke omgeving.”
Marc Spijkerman

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: marc.spijkerman@idverde.nl

Martijn van der Maarel

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 82 61 98 14
E: martijn.vd.maarel@idverde.nl

Monique Boerboom

Secretarieel Administratief Medewerker

T: 055 599 94 44
E: monique.boerboom@idverde.nl

Ren Lagerweij

Projectleider ETT

T: 055 599 94 44
E: ren.lagerweij@idverde.nl

Rob van Dreumel

Projectleider

T: 055 599 94 44
E: rob.v.dreumel@idverde.nl

Robert Prins

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 10 01 27 25
E: robert.prins@idverde.nl

Robin van Milligen

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: robin.v.milligen@idverde.nl

Ron Schraven

Hoofd Boomziekten & Aantastingen

T: 06 20 96 31 62
E: ron.schraven@idverde.nl

“Kennis verbinden met de praktijk is waar wij de meerwaarde vinden en toepassen.”
Secretariaat idverde Bomendienst

Apeldoorn

T: 055 599 94 44
E: bomendienst@idverde.nl

Stefan Doesburg

Leerling Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: stefan.doesburg@idverde.nl

Stijn Lanters

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: stijn.lanters@idverde.nl

Tamara van der Sluis

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 82 64 02 67
E: tamara.vd.sluis@idverde.nl

Tom Putman

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: tom.putman@idverde.nl

Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur

T: 055 599 94 44
E: tom.verstraten@idverde.nl

Wesley Huibertse

Boomverzorger

T: 055 599 94 44
E: wesley.huibertse@idverde.nl

Zwanet Bosch

Boomtechnisch Adviseur

T: 06 53 36 04 58
E: zwanet.bosch@idverde.nl

“Als beheerder kun je over het grote geheel heel kijken en voorstellen hoe het over 16 jaar eruit moet zien.”

Experts idverde Realisatie

André Hingstman

Vestigingsmanager

T: 0411 62 21 14
E: andre.hingstman@idverde.nl

Arjan Dans

Vestigingsmanager

T: 06 51 50 33 00
E: arjan.dans@idverde.nl

Arno van de Salm

Machinist

T: 070 307 30 60
E: denhaag@idverde.nl

Bauwe van der Velde

Werkvoorbereider

T: 06 82 28 34 65
E: bauwe.vd.velde@idverde.nl

Casper Hubers

Vestigingsmanager

T: 030 240 96 44
E: casper.hubers@idverde.nl

Casper Hubers

Vestigingsmanager

T: 030 240 96 44
E: contact@urbangreencollective.nl

Coby Joustra

Vestigingsmanager

T: 0513 41 21 84
E: coby.joustra@idverde.nl

Cornee van Delft

Voorman

T: 0411 62 21 14
E: cornee.v.delft@idverde.nl

Frank ten Dam

Vestigingsmanager

T: 06 53 84 94 95
E: frank.t.dam@idverde.nl

Fred van der Hoek

Voorman

T: 06 22 99 32 69
E: fred.vd.hoek@idverde.nl

Gertjan Klein Legtenberg

Vestigingsmanager

T: 06 22 46 64 23
E: gertjan.kleinlegtenberg@idverde.nl

“Door onze expertise in te zetten, maken wij de verbinding tussen de mooie natuur en uw project. ”
Gerwin Poelman

Vestigingsmanager

T: 0591 63 00 80
E: gerwin.poelman@idverde.nl

Hans Bakker

Projectleider

T: +31 70 307 30 60
E: Hans.Bakker@idverde.nl

Harry van Heeswijk

Vestigingsmanager

T: 06 58 81 29 82
E: harry.v.heeswijk@idverde.nl

Hendrik Jans

Vestigingsmanager

T: 06 51 61 19 75
E: hendrik.jans@idverde.nl

Jannemieke Maring

Productmanager Spelen

T: 06 82 45 89 56
E: jannemieke.maring@idverde.nl

Joost Duin

Projectleider

T: 06 83 28 34 09
E: joost.duin@idverde.nl

Joost Kreijn

Regiomanager Zuidoost

T: 06 20 00 67 10
E: joost.kreijn@idverde.nl

Joost van Dijk

Vestigingsmanager

T: 0513 41 21 84
E: joost.v.dijk@idverde.nl

Jos Spooren

Vestigingsmanager

T: 06 53 29 72 46
E: jos.spooren@idverde.nl

Klaas Jager

Projectleider sr.

T: 06 82 99 17 78
E: klaas.jager@idverde.nl

“Met persoonlijke overtuiging en enthousiasme werk ik aan overtuigende ontwerpen en opdrachten.”
Marije van der Veen

Werkvoorbereider sr.

T: 06 13 00 37 60
E: Marije.vd.Veen@idverde.nl

Martin Wigger

Productmanager Business & Industry

T: 06 82 48 14 52
E: martin.wigger@idverde.nl

Maykel Marcelis

Junior Productmanager Dak- en Gevelbegroening

T: 06 82 33 18 24
E: maykel.marcelis@idverde.nl

Nick Jagt

Assistent Groenvoorziener

T: 0591 63 00 80
E: nick.jagt@idverde.nl

Peet Lokker

Technisch manager

T: 06 53 29 34 27
E: Peet.Lokker@idverde.nl

Peter Engering

Productmanager Zorg

T: 06 30 71 46 72
E: peter.engering@idverde.nl

Pieter Jan Lourens

Productmanager Business & Industry

T: 06 82 77 75 46
E: PieterJan.Lourens@idverde.nl

Pim Lage Venterink

Productmanager Spelen

T: 06 10 01 27 27
E: pim.lageventerink@idverde.nl

Rob Triepels

Projectleider

T: 06 22 30 35 74
E: rob.triepels@idverde.nl

ing. Roeland Pullen

Productmanager Dak- en gevelbegroening

T: 06 51 42 42 13
E: roeland.pullen@idverde.nl

Roland van Braak

Regiomanager Zuidwest

T: 06 22 42 16 21
E: roland.v.braak@idverde.nl

Ron Akkermans

Vestigingsmanager

T: 0475 32 49 45
E: ron.akkermans@idverde.nl

Ruud van de Pas

Werkvoorbereider Sr.

T: 06 20 36 97 04
E: ruud.vd.pas@idverde.nl

Sander Versteeg

Projectleider

T: 070 307 30 60
E: Sander.Versteeg@idverde.nl

Stefan Leewinga

Projectleider

T: 06 82 78 56 96
E: stefan.leewinga@idverde.nl

Tom Verbeek

Vestigingsmanager

T: 074 243 60 00
E: tom.verbeek@idverde.nl